Sparebanken Øst melder om et resultat etter skatt på 134,1 millioner kroner i 2. kvartal 2010, mot 95,2 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet før tap og skatt ble 143,0 millioner kroner, sammenlignet med 131,2 millioner kroner året før.Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter beløp seg til 105,7 millioner kroner, sammenlignet med 123,8 millioner kroner i 2. kvartal 2009.