I 2. kvartal 2010 oppnådde Visma en omsetning på 954 millioner kroner, opp 14,8 prosent fra 831 millioner kroner i samme periode i fjor. Den organiske veksten, justert for valuta, ble 12,3 prosent.Driftsresultatet økte med 22 prosent, til 132 millioner kroner. Resultat før skatt økte med mer beskjedne 5,1 prosent, til 103 millioner kroner.Netto kontantstrøm fra drift etter skatt var 499 millioner kroner ved utløpet av kvartalet, opp fra 485 milioner kroner i tilsvarende periode i fjor.- Den sterke organiske veksten i første halvår reflekterer Vismas sterke markedsposisjon og den gode etterspørselen etter våre produkter og tjenester, i et marked som viser tegn til bedring etter noen år med økonomisk uro. I denne perioden har Visma satset målrettet på vekst, både gjennom organisk utvikling av eksisterende virksomhet og gjennom oppkjøp. Samtidig har vi hatt fokus på å levere solid lønnsomhet med effektiv drift og kostnadskontroll, sier Vismas konsernsjef Øystein Moan.- Selv om mange virksomheter fortsatt fokuserer på kostnadskontroll er det flere og flere som også begynner å se etter løsninger som fremmer og understøtter nye muligheter for vekst, sier han videre.
Størst i Norden innen ERP
I følge Gartner Group er Visma nå den største og ledende tilbyderen av ERP-løsninger i Norden. Etter flere år med vekst har Visma passert alle andre på det nordiske ERP-markedet.- Som den største ERP-leverandøren på det norske og nordiske markedet er utviklingen god i de sentrale enkeltmarkedene. Etter tre sammenhengende år med årlig betydelig vekst er Visma nå uten tvil den største ERP-leverandøren i Norden. Ikke bare har Visma vunnet store markedsandeler, men sammenlignet med konkurrentene fremstår Visma som den foretrukne partneren for nordiske virksomheter på jakt etter effektive ERP-løsninger. Vi er godt fornøyd med utviklingen på det nordiske ERP-markedet, sier Øystein Moan, i en pressemelding.- Vi har fortsatt mye å hente på å selge flere løsninger til hver kunde og kombinere produkter på kryss av forretningsområdene. I tillegg forventer vi også fortsatt vekst som følge nye oppkjøp, fortsetter han.I 2. kvartal 2010 overtok Visma selskapet Invoicia AS i Norge, som er en ledende leverandør av outsourcingstjenester for fakturering, reskontro, fakturaadministrasjon og inkasso.I løpet av juli gjennomføres også det kunngjorte oppkjøpet av Sirius IT A/S med til sammen om lag 400 medarbeidere i Skandinavia. Dette er ikke inkludert i Vismas 2.kvartalstall i år. Årlig omsetning fra Sirius IT forventes å bli ca 520 millioner danske kroner.