Ferske tall fra det amerikanske handelsdepartementet viser at lagrene av usolgte varer i USAs detaljhandel, grossister og fabrikker steg 0,1 prosent på månedsbasis i mai. Det var ventet en vekst på 0,3 prosent.Lagerutviklingen i april ble ikke revidert. Det betyr at oppgangen var på 0,4 prosent.