Ved utløp av tegningsperioden i forbindelsen med reparasjonsemisjonen i Norwegian Car Carriers er det tegnet for 1.839.976 aksjer tilsvarende et bruttoproveny på 6.439.916 kroner, melder TDN Finans.Det ble i alt tilbudt tre millioner aksjer i reparasjonsemisjonen. Selskapet opplyser i en pressemelding om at de nye aksjene gir rett til utbytte for 2010.