Algeta har behandlet første pasient i sin fase I/IIa-studie av Alpharadin i kombinasjon med docetaxel, går det frem av en børsmelding.Opptil 60 pasienter skal rekrutteres i studien, hvis formål er å etablere en anbefalt dose Alpharadin til bruk i kombinasjon med docetaxel. Cellegiftbehandling med docetaxel er dagens standard for behandling av prostatakreftpasienter med benmetastase.Studien utføres ved kreftsenteret Memorial Sloan-Kettering i New York og opptil ni andre sentre i USA.