I ukens analyse fra Terra Markets slår analysesjef Stig Myrseth nok en gang fast at prisingen på Oslo Børs er lav. Han mener at minste motstands vei er opp.- Oslo Børs verdsettes for tiden til 9,9 ganger estimert inntjening kommende tolv måneder. Til sammenligning er det historiske gjennomsnittet siden 1987 på 11,0. Med ualminnelige lave renter venter vi at P/E-nivået etter hvert vil dras tilbake mot i alle fall historisk snitt. Skal vi komme dit, må enten aksjekursene stige rundt 10 prosent eller estimatene kuttes tilsvarende. Hva kommer til å skje? spør Myrseth.- Holder oljeprisen seg rundt 80, er det liten grunn til å frykte estimatkutt. Oslo Børs er en petrobørs, og samvariasjonen mellom oljepris og inntjeningsforventninger er sterk. Dette taler for at minste motstands vei i aksjemarkedet er opp, i alle fall med en oljepris på dagens nivå eller høyere, avslutter Myrseth.I skrivende stund står hovedindeksen på Oslo Børs i 374,67 poeng, opp 0,14 prosent. Prisen på et fat Nordsjøolje, med levering i september, har gått opp 1,22 prosent og står nå i 81,14 dollar.