I dagens rapport fra Investtech beskrives Norske Skog og Cermaq som kjøpskandidater mens Kverneland får en salgsanbefaling.- Norske Skog reagerer opp og har brutt taket i en fallende trendkanal, og det er gitt kjøpssignal fra en rektangelformasjon. Aksjen kan raskt gå videre opp til motstanden ved 10 kroner, mens formasjonen signaliserer oppgang til ca. 12 kroner på litt lengre sikt. Det er nå støtte ved 8,30 kroner ved eventuelle reaksjoner tilbake, og et brudd ned gjennom dette nivået vil være et salgssignal. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker aksjen. Aksjen er positiv på innsidehandler. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Svak kjøpskandidat, sier Taugbøl.- Cermaq ligger i en stigende trend på mellomlang sikt og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen stiger kraftig på kort sikt og har brutt tidligere motstand ved 59 kroner, noe som signaliserer videre oppgang. Ved eventuelle reaksjoner tilbake, ligger det støtte ved 59 kroner, noe som reduserer risikoen. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Det er motstand ved ca. 69 kroner. Aksjen er positiv på innsidehandler etter at flere innsidere handlet aksjer i juni. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, sier analytikeren.- Kverneland ligger i en fallende trend på mellomlang sikt og videre nedgang innenfor denne indikeres. Aksjen reagerer ned fra taket av trendkanalen og motstanden ved fire kroner. Neste støttenivå ligger ved ca. 3,60 kroner. Kort sikt: Salgskandidat. Middels lang sikt: Salgskandidat, avslutter Taugbøl.