I dagens rapport fra Investtech beskrives Algeta og Kitron som kjøpskandidater mens Norwegian får en salgsanbefaling.- Algeta ligger i en stigende trend på mellomlang sikt og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Det ligger i tillegg horisontal støtte ved 73 kroner. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen er nøytral på innsidehandler. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, sier Taugbøl.- Kitron fortsetter oppgangen etter at den tidligere motstanden ved 2,72 kroner ble brutt. Dette nivået danner nå støtte. Den fallende trenden er brutt, og det signaliseres videre oppgang på kort sikt. Neste motstandsnivå ligger først ved 3,35 kroner, og positiv volumutvikling styrker aksjen på kort sikt. Aksjen er nøytral på innsidehandler. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Svak kjøpskandidat, sier analytikeren.- Norwegian Air Shuttle ga salgssignal fra en dobbel-topp-formasjon 30. juni, og ligger nå i en fallende trend. Formasjonen har et kursmål på ca. 70 kroner, og videre nedgang innenfor trenden indikeres. Det ligger motstand ved 107-111 kroner. Kursen ligger nå nær dette nivået, noe som bør gi en reaksjon ned. Et eventuelt brudd opp gjennom 111 kroner, vil være et kjøpssignal. Aksjen er nøytral på innsidehandler. Kort sikt: Salgskandidat. Middels lang sikt: Salgskandidat, avslutter Taugbøl.