I dagens rapport fra Investtech beskrives Sparebank 1 SR Bank og Subsea 7 som kjøpskandidater mens Fred. Olsen Energy får en salgsanbefaling.- Sparebank 1 SR Bank ligger i en svakt stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 48 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 48 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker egenkapitalbeviset ytterligere. ROGG er nøytralt på innsidehandler. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, sier Taugbøl.- Subsea 7 brøt den stigende trenden og falt tilbake til støtten rundt 92 kroner tidligere i sommer. Aksjen har reagert kraftig opp de siste ukene, men ligger fortsatt under gulvet av den stigende trenden. Det indikeres videre oppgang, men med en svakere stigningstakt enn tidligere. Aksjen har støtte ved ca. 92 kroner og motstand ved ca. 130 kroner, samt kortsiktig motstand ved 114 kroner. Et brudd opp gjennom 114 kroner vil være et kjøpssignal på kort sikt. Kort sikt: Svak kjøpskandidat. Middels lang sikt: Svak kjøpskandidat, sier analytikeren.- Fred. Olsen Energy brøt støttenivået ved 195 kroner i mai og ga salgssignal fra en rektangelformasjon. Aksjen ligger nå i en fallende trend og videre nedgang innenfor denne indikeres. Det ligger motstand ved ca. 195 kroner. Negativ volumbalanse svekker aksjen på kort sikt. På nedsiden er det noe støtte ved 166 kroner. Aksjen er nøytral på innsidehandler. Kort sikt: Salgskandidat. Middels lang sikt: Salgskandidat, avslutter Taugbøl.