I dagens rapport fra Nordea forteller analytiker Ole Håkon Eek-Nielsen hva vi kan forvente oss av dagens rentemøte i den amerikanske sentralbanken.- Internasjonalt er det nok rentemøtet i Fed som får mest oppmerksomhet. Det ventes ikke endringer i renten eller formuleringen om at rentene vil forbli lave "for en lengre periode". Det knyttes imidlertid en del spenning til om Fed gjør en kunngjøring om nye initiativer relatert til kjøp av verdipapirer, sier Eek-Nielsen.- I forrige uke var det en historie i Wall Street Journal om at Fed har til hensikt å reinvestere beløpene fra forfallene i boliglånsobligasjonene i statspapirer i stedet for å trekke inn likviditeten. Om dette blir annonsert ved dagens møte vil signaleffekten kunne bli ganske stor selv om den praktiske betydningen nok er marginal siden de fleste papirene har lang løpetid. Med et slikt signal ville det virke ganske tydelig at rentene forblir lave lenge, sier Eek-Nielsen.- Når vi ser bort fra mindretallet av inflasjonshauker i FOMC, synes det å være en økende bekymring for at den amerikanske økonomien faller inn i deflasjon. I løpet av sommeren har det kommet flere tegn til at veksten er i ferd med å ebbe ut, og fremfor alt er arbeidsmarkedet veldig svakt. Frem til nå har Ben Bernanke vist en forsiktig optimisme om den økonomiske situasjonen, men i en høring i kongressen i juli, gjorde han det klart at Fed er klar til å åpne likviditetsslusene om det er tegn til et mer alvorlig tilbakeslag, avslutter Eek-Nielsen.