Amerikansk økonomi er på vingene igjen, men flyr farlig lavt. Stig Myrseth, analysesjef i Terra Markets, mener markedene er bekymret for at det går mot en ny krasjlanding.-Amerikanske myndigheter iverksatte stimulanser uten sidestykke da finanskrisen traff økonomien med full tyngde. Mens Federal Reserve senket renten til null og nesten tredoblet basispengemengden, satte offentlig sektor i gang med underskuddsbudsjettering som savner sidestykke i fredstid, sier Myrseth.-På tross av hyperekspansiv økonomisk politikk er oppsvinget i USA det svakeste i historien i etterkant av en resesjon. Amerikansk økonomi flyr lavt og har i sommer vist tegn til å miste høyde. Bedringen i arbeidsmarkedet har stanset opp. Dette har fått alarmen til å gå hos myndighetene. Federal Reserve foretok i forrige uke et lite, men viktig politikkskifte. Basispengemengden skal ikke tillates å falle i takt med at obligasjoner som sentralbanken eier forfaller. I stedet skal midlene fra slike forfall reinvesterer i nye obligasjoner slik at basispengemengden holdes uendret, sier Myrseth.-Frykt for at det globale konjunkturoppsvinget er i ferd med å spore av, fikk børsene til å falle skarpt i forrige uke. Obligasjonsmarkedet er mest bekymret. Lange amerikanske statsrenter har i sommer vært i fritt fall, og de nærmer seg nå krisenivåene fra slutten av 2008. Budskapet fra obligasjonsmarkedet er at USA står foran et tapt tiår preget av deflasjon og stagnasjon, sier analysesjefen.-Bør vi ta advarselen fra obligasjonsmarkedet på alvor? Historien viser at obligasjonsmarkedet som regel oppfatter konjunkturvendingene tidligere enn aksjemarkedet. Aksjeinvestorer lar seg i større grad villede av tro, håp og kjærlighet enn kalde og nøkterne obligasjonsinvestorer, avslutter Myrseth.I skrivende stund står hovedindeksen på Oslo børs i 356,51 poeng, ned 0,27 prosent.