Bra fra Goodtech

Goodtech levde opp til navnet i 2. kvartal.

Foto: Goodtech
Børs

Goodtech melder om et resultat etter skatt på 13,1 millioner kroner i 2. kvartal 2010, mot 2,9 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 0,08 kroner, mot 0,02 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 18,2 millioner kroner, sammenlignet med 4,0 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 16,9 millioner kroner, mot 3,8 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 180,8 millioner kroner, sammenlignet med 139,4 millioner kroner i 2. kvartal 2009.Markedsforholdene er betydelig bedret i løpet av første halvår, og Goodtech har hatt en svært god ordreinngang hittil i 2010.Likviditetssituasjonen i konsernet er god. Konsernet har en god finansiell posisjon, og markedsutsiktene vurderes som betydelig bedre. Etterspørselen etter automatiserings- og effektiviseringstjenester og løsninger har holdt seg på et jevnt godt nivå, samtidig som behovet for investeringer nå er økende i flere bransjer.Her er rapporten og presentasjonen

Nyheter
Børs