Den amerikanske finansreformen Dodd-Frank Act, som ble vedtatt av amerikanske politikere for få uker siden, åpner for store utbetalinger til de som avslører ulovligheter i finansbransjen.Ifølge dn.no skriver Financial Times at personer som hjelper det amerikanske finanstilsynet SEC med tips om ulovligheter kan få mellom 10 og 30 prosent av eventuelle sanksjoner som varslingen fører til.