Selskapet Kitron melder om et resultat etter skatt på -2,95 millioner kroner i 2. kvartal 2010, mot -19,22 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble -0,02 kroner, mot -0,11 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 1,68 millioner kroner, sammenlignet med 2,66 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 4,49 millioner kroner, mot 6,13 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 125,68 millioner kroner, sammenlignet med 420,39 millioner kroner i 2. kvartal 2009.Her er og fra Kitron