Ifølge en børsmelding har Hansa LNG har kjøpt 138.000 aksjer til kurs 4,50 kroner i Flex LNG. Aksjen stiger 13,9 prosen til nettopp 4,50 kroner på Oslo Axess.Ny beholding er 1.138.000 aksje,r samt 6,63 millioner warrants og 2,00 millioner opsjoner.Hansa LNG kontrolleres av primærinnsiderne Philip Fjeld, Josten Ueland og Trym Tveitnes.