Sandnes Sparebank har et resultat før skatt på -101 millioner kroner i andre kvartal 2010, mot 13 millioner samme periode året før.Netto tap ble hele 110 millioner kroner for andre kvartal. Det er 91 millioner mer i netto tap enn i andre kvartal 2009.Forrige uke varslet Sandnes Sparebank kraftige nedskrivninger på enkelte næringslivsengasjement som har vært definert som tapsutsatte siden fjerde kvartal i 2008. Bankens individuelle nedskrivninger økte med 112 millioner kroner i morbanken i andre kvartal, og totale tapsutsatte engasjement utgjør nå 1.490 millioner kroner.Resultat av ordinær drift etter skatt viser - 72 millioner kroner. Også her svekker banken seg kraftig. Året før endte resultat av ordinær drift etter skatt på 4 millioner kroner.