Kongsberg har ifølge en børsmelding inngått kontrakt med Forsvaret i Norge (FLO) og Sverige (FMV) om videreutvikling og leveranse av et felles ildledelsessystem for artilleri basert på selskapets Odin-system.Kontrakten er innenfor rammen av det norsk-svenske artillerisamarbeidet hvor Odin blir felles ildledelsessystem på Archer artillerikjøretøy som nylig er anskaffet i Norge og Sverige. Odin styrer artilleriets virksomhet gjennom hele kommandokjeden og systemet integrerer observasjonsinstrumenter, kommunikasjonsløsninger, kommandoplass og våpen.Denne kontrakten er en videreføring av tidligere inngått avtale i år med det norske Forsvaret. Samlet leveranseomfang er 96 millioner kroner og vil bli levert i løpet av to år.