I dagens rapport fra Terra Markets ser analysesjef Stig Myrseth nærmere på hvordan forholdene er i det amerikanske arbeidsmarkedet.- Hva er Akilleshælen til amerikansk økonomi? Arbeidsmarkedet. Fredag ble arbeidsmarkedsrapporten for juli sluppet. Denne viste at sysselsettingen steg med 71.000 personer i privat sektor gjennom måneden. Det er positivt at sysselsettingen øker, men jobbskapningen er fortsatt skuffende svak sett i forhold til tidligere oppsving. På grunn av befolkningsvekst må USA skape om lag 200.000 arbeidsplasser per måned for å holde arbeidsløsheten stabil, sier Myrseth.- Hvor dårlig er det amerikanske arbeidsmarkedet? Det verste i etterkrigstiden. Dette tilkjennegis blant annet av den abnormt høye varigheten av arbeidsledigheten. De ledige i juli hadde i snitt vært uten arbeid i 34 uker noe som er 50 prosent mer enn forrige topp fra tidlig 80-tall. Dette vitner om at det er ualminnelig vanskelig å finne ny jobb, avslutter Myrseth.