Meglerhus: Kjøp disse aksjene

Terra Markets venter kursoppgang og anbefaler kjøp av følgende aksjer.

Børs

I dagens rapport fra Terra Markets omtales følgende aksjer som dagens case:• Aker (113,00) - vesentlig rabatt til underliggende verdier. Aker har lenge blitt handlet til en rabatt til NAV, men rabatten har økt markert de siste månedene. Den gjeldende rabatten er på hele 38 prosent mot 30 prosent i mars og mellom 20 prosent og 25 prosent gjennom 2009. Vi mener den lave prisingen av aksjen ikke kan forsvares ut ifra fundamentale forhold. Vi anbefaler kjøp av Aker med kursmål 167.• Imarex (48,50) - gode utsikter etter vellykket restrukturering. Utsiktene for marginekspansjon er gode etter vellykket restrukturering. Imarex har en sterk balanse og handles til en pris/bok-faktor på lave 0,7. Det er trolig bare et spørsmål om tid før hovedaksjonær NYMEX legger inn bud på selskapet. NYMEX vil kunne hente ut betydelige synergier etter et oppkjøp. Vi vil trolig ta opp estimatene og heve kursmålet vårt fra 54 kroner i etterkant av resultatfremleggelsen.

Nyheter
Børs