Selskapet Wilh. Wilhelmsen Holding melder om et resultat etter skatt på -3,3 millioner dollar i 2. kvartal 2010, mot 177,8 millioner dollar i samme periode året før.Resultatet før skatt ble -1,5 millioner dollar, sammenlignet med 151,8 millioner dollar året før.Driftsresultatet ble 79 millioner dollar, mot 78,3 millioner dollar året før.De totalt inntektene beløp seg til 724,9 millioner dollar, sammenlignet med 633,1 millioner dollar i 2. kvartal 2009.Samtidig fikk Wilh. Wilhelmsen ASA et driftsresultat på 42 millioner dollar i andre kvartal 2010, mot et driftsresultat på 66 millioner dollar i samme periode året før.De totale driftsinntekter ble 100 millioner dollar mot 119 millioner dollar i fjor. Selskapets nettoresultat kom inn på -16 millioner dollar mot 163 millioner sist.Her er og fra Wilh. Wilhelmsen Holding