Oslo Securities har i dag sendt ut en salgsanbefaling på Statoil. Kursmålet settes til 122 kroner mens aksjen nå omsettes for 128,50 kroner, opp 0,55 prosent.- Aksjen kommer opp mot horisontal motstand mellom 129-130 nivået. I tillegg møter vi også fallende trendlinje fra april. Vi forventer at aksjen reagerer ned fra disse nivåene. På nedsiden har vi solid støtte ved tidligere bunner ved 122-nivået. Neste nivå foreligger på 110. På oppsiden har vi etablert motstand ved 134 og 140-nivået, skriver analytiker Rafiul Hossain.- Videre styrkes caset (salg) med at 200 dagers-snitt har snudd nedover i chartet og gir signaliser om svak kursutvikling på mellomlang sikt. Vi opprettholder salg på aksjen med kursmål 122 med en stop loss ved etablering over 131 (over fallende trendlinje), avslutter analytikeren.