Norwegian Property tjener penger

Norwegian Property har snudd store underskudd til pluss. Selskapet sier seg godt posisjonert i markedet for forretningseiendom. Følg presentasjonen LIVE her kl. 08:30.

Norwegian Propertys logo
Børs

Norwegian Property melder om et resultat etter skatt på 60,5 millioner kroner i 2. kvartal 2010, mot - 394,0 millioner kroner i samme periode året før.Her kan du se ledelsen presentere resultatene LIVE fra klokken 08:30. Resultatet før skatt ble 59,4 millioner kroner, sammenlignet med - 439,5 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 428,9 millioner kroner, mot - 259,6 millioner kroner året før.Brutto leieinntekter beløp seg til 443,4 millioner kroner, sammenlignet med 446,8 millioner kroner i 2. kvartal 2009.Leiemarkedet for kontoreiendommer i Norwegian Propertys markedsområder har passert bunnen. I kvartalet har Norwegian Property inngått 14 nye leieavtaler med samlet årsleie på 58,7 millioner kroner og en sammenlignbar leievekst på 10,7 prosent"De fleste synes nå å forvente en lengre periode med relativt lav vekst i verdensøkonomien, samtidig som volatiliteten fortsatt vil være større enn normal. Samtidig er spesielt norsk økonomi robust, noe som gir grunnlag for en viss optimisme. I kontormarkedet, spesielt de mest attraktive segmentene, forventes det nå en positiv leieutvikling de nærmeste årene. Norwegian Property er godt posisjonert i markedet for forretningseiendom, med attraktive eiendommer, lav ledighet i porteføljen og en stor andel lange kontrakter", heter det i rapporten.Her er rapporten og presentasjonen fra Norwegian PropertySe presentasjonen her

Nyheter
Børs