ODIN Forvaltning fikk resultat før skatt på 31 millioner kroner i 1. halvår, mot 2 milliioner kroner i samme periode året før. I 2. kvartal ble resultatet før skatt 17 millioner kroner, opp fra 10 millioner kroner i fjor.Resultatforbedringen skyldes høyere gjennomsnittlig forvaltningskapital i 1. halvår i år i forhold til samme periode i 2009. Forvaltningskapitalen har økt med 4,6 milliarder kroner fra 1. halvår 2009, til 26,9 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal.ODIN Norge har ellers opplevd en meget god avkastning i 1. halvår 2010, og er beste norske fond i perioden.Markedsandelen for aksjefond utgjorde 11,5 prosent ved utgangen av juni, sammenlignet med 11,6 prosent ved årsskiftet.ODIN Forvalting AS er et heleid datterselskap i SpareBank 1 Gruppen AS.