OIG Offshore Installation Group har inngått en samarbeidsavtale med Kongsberg Oil & Gas for subseaengineering og teknologi, opplyses det i en melding.Ifølge meldingen vil fokuset i samarbeidet være konkurranse, som bidrar til kostnadseffektivitet og passende løsninger, samt en mulighet til å bedre IOGs evne til å tilby bredere og større tjenester til sine kunder.