Ferske tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at konsumprisene i USA økte ned 0,3 prosent i juli sammenlignet med måneden før. Analytikerstanden ventet en oppgang på 0,2 prosent.På årsbasis la indeksen på seg 1,2 prosent, i tråd med forventningene.Du finner mer om tallene.