Ratingselskapet Standard and Poor's har nedgradert Norske Skogs gjeld til B- fra tidligere B. "Negative Outlook" opprettholdes, opplyser Norske Skog.Ingen av Norske Skogs nåværende lån har rente eller andre lånebetingelser knyttet til ratingnivå.