Hurtigruten skriver i en melding at de i dag er blitt kjent med at Innovasjon Norge fredag 13. august, i sin nye rapportogså publiserte gjestedøgnstall for Hurtigruten langs norskekysten for 1. halvår 2010.Hurtigruten valgte å stoppe handel i aksjen så fort dette ble kjent for selskapet, for å undersøke saken nærmere. Gjestedøgnstallene i rapporten fra Innovasjon Norge stemmer i all hovedsak med de tall som blir presentert i forbindelse med regnskapet for 2. kvartal og 1. halvår 2010.Selskapet vil kommentere utviklingen nærmere i sin ordinære kvartalspresentasjon torsdag 19. august, fremgår det av meldingen.Da pausen ble innført var Hurtigruten ned 0,5 prosent til 3,96 kroner.Børspausen oppheves 13:58.Periscopus AS ved Trygve Hegnar eier 26,35 prosent i HRG (Hurtigruten).