24Seven Technology Group ASA selger datterselskapet av Propartner Holding som er den operative produksjonsenheten (Propartner Defence AS) til ledelsen i Propartener Defence AS.Bakgrunnen for salget er det ligger utenfor konsernets kjernevirksomhet.Produksjonsenheten selges til bokført verdi og en earnout modell hvor Propartner Holding beholder 50 prosent av resultatet de neste fem regnskapsårene.Salget gir ingen umiddelbar likviditetsmessig effekt.