I dagens rapport fra Nordea forteller sjeføkonom Steinar Juel hva vi kan forvente oss av ukens internasjonale økonominyheter.- Internasjonalt fremstår onsdagens rentemøte i den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve (Fed) og 2. kvartals BNP-veksttall fra Euroland som viktigst. Fed vil holde renten uendret. Det spennende blir sentralbankens vurdering av utviklingen i økonomien, og om det kommer signaler om nye kvantitative lettelser. Langt inn i Fed er det uro knyttet til vekstutsiktene og risikoen for deflasjon, sier Juel.- I Eurosonen har derimot vekstutsiktene, idet minste på kort sikt, lysnet noe. Italienske BNP-tall for 2. kvartal kom fredag (0,4 prosent fra kvartal til kvartal, som ventet) og tall for de andre eurolandene kommer utover uken, med de tyske og Eurosonen samlet fredag. BNP i hele ØMU anslår vi til å ha vært 0,6 prosent fra kvartal til kvartal, mens konsensus er 0,7 prosent, sier sjeføkonomen.- Fredag kommer det også viktige amerikanske nøkkeltall, detaljomsetningen for juli og foreløpige forbrukertillitsindeks fra University of Michigan. Forbrukertilliten ventes å bedre seg noe og detaljomsetningen ventes å ha økt med 0,3 prosent fra måned til måned, i tilfellet første økning på tre måneder, sier Juel.- Videre er det tirsdag verd å holde øye med NFIBs konjunkturindeks for småbedrifter i USA. Småbedriftene har ikke opplevd den oppgangen som det de store har. Endelig bør en huske offentliggjøringen av Bank of Englands inflasjonsrapport onsdag. Vi tror ikke BoE har justert opp sine vekstanslag for britisk økonomi til tross for det sterke veksttallet i 2.kvartal, avslutter Juel.