Det amerikanske selskapet JC Penney har fredag lagt frem et resultat etter andre kvartal 2010 på 0,06 dollar per aksje.Eksperter hadde i følge Thomson Financial på forhånd ventet et resultat på 0,05 dollar per aksje.Fasit for tilsvarende periode i fjor var på 0,00 dollar per aksje.Inntektene kom denne gang inn på 3,94 milliarder dollar mot ventet 4,01 milliarder dollar. Fasit for samme periode i fjor var på 3,94 milliarder dollar.Selskapet venter et resultat per aksje fra 0,16 til 0,20 dollar i tredje kvartal 2010, sammenlignet med konsensusestimatet på 0,24 dollar per aksje.