Hydros aluminiumverk Qatalum i Qatar har måttet stanse metallproduksjonen etter et strømbrudd mandag. Strømbruddet får store konsekvenser.En av følgene er at opptrappingen til full produksjon ved det nye verket blir forsinket.Kraftutfallet varte i nær fem timer mandag morgen, noe som førte til et betydelig fall i temperaturen i elektrolysecellene og at prosessen måtte stanses, opplyser Hydro i en pressemelding.Både forbindelsen til det nasjonale kraftnettet i Qatar og Qatalums eget kraftverk ble rammet.Årsaken til kraftutfallet er ikke klarlagt.Qatalum skulle etter planen oppnå full produksjon innen utgangen av 2010. Dette vil nå bli forsinket som en følge av hendelsen. Qatalum forbereder en revidert oppstartsplan, opplyser Hydro. (©NTB)