Ferske tall for andre kvartal 2010 viser at Aker Seafood hadde driftsinntekter på 752 millioner kroner, mot 710 millioner kroner samme periode i året før.Selskapet hadde en fortjeneste per aksje på 0,15 kroner i andre kvartal 2010, opp 0,3 kroner fra samme periode i fjor.Resultat før skatt endte på 34 millioner kroner, hele 12 millioner kroner bedre enn samme periode året før.Det fremgår i en pressemelding i dag at Aker Seafoods' trålere har fisket større volum og mer effektivt enn tidligere år. Fabrikkene har bedret resultatet noe gjennom økte marginer, nedbygging av ager og økt salg av ferske produkter.Resultatforbedringen skyldes i følge selskapet selv høy produksjon og økt salg, men med knapphet på råstoff mot slutten av halvåret.