I dagens rapport fra Terra Markets omtales Yara som dagens case. "Yara (247,00) - sterkt ureamarked", er overskriften på rapporten. Følgende momenter trekkes frem:• Ureamarkedet har vært sterkt i den senere tid, og vi venter at den faste undertonen vedvarer ut 2010.• Gjødselprodusentene krever nå en Yuzhnyy-pris på USD 290, noe som er opp 13 prosent over uken.• Hveteprisen har steget kraftig den siste måneden som en følge av tørke i Russland med tilhørende avlingssvikt. Dette er godt nytt for gjødselmarkedet og Yara.• Det amerikanske landbruksdepartementet anslår de globale kornlagrene til 444,3m tonn sammenlignet med 463,8m tonn ved siste rapport. Estimert hveteproduksjon for landbruksåret ble samtidig redusert fra 645,7m tonn til 661,1m tonn. Forholdet mellom lager og konsum er nå på det laveste nivået på tre år.• På dagens nivå anser vi Yara-aksjen som billig og anbefaler kjøp med et kursmål på 280.• Hovedrisikoen er utsatte innkjøp i de store importlandene, valutasvingninger samt høyere olje- og gasspris.