I dagens rapport fra Terra Markets omtales RCL som dagens case. "RCL (163,40) - marked med duopolaktig struktur", er overskriften på rapporten. Følgende momenter trekkes frem:• RCL er et spill på en sterkere amerikansk økonomi og en svak oljepris.• Det meste peker mot at amerikansk økonomi vil gradvis fortsette å bedre seg i kvartalene fremover understøttet av kraftige politikkstimulanser.• Vi har hevet 2010-EPS estimatet vårt med 13 prosent til USD 2,50 i etterkant av resultatfremleggelsen. RCL har guidet en EPS for 2010 i intervallet USD 2,25 til USD 2,35.• Vi tror selskapet vil gjenoppta årlige utbytter fra og med neste år. Direkteavkastningen er estimert til to prosent.• Vellykket lansering av det nye skipet "Allure of the Seas" i fjerde kvartal vil kunne være en kurstrigger.• RCL handles til en pris/bok-faktor på 0,79 mot et historisk gjennomsnitt på 1,5 for perioden 1997-2008. Skal RCL opp i pris/bok på 1,0 for 2010, må aksjen opp i 217.• Generelt skal det mye til for at et selskap i et marked med duopolaktig struktur og høye etableringsbarrierer ikke skal være verd mer enn bokført egenkapital.• RCL handles til en vesentlig rabatt sammenlignet med Carnival.• Med bakgrunn i DCF anbefaler vi kjøp av aksjen med et kursmål på 210.• Hovedrisikoen er en ny oppgang i oljeprisen eller et tilbakeslag i amerikansk økonomi.