I dagens rapport fra Terra Markets omtales Statoil som dagens case. "Statoil (127,80) - gunstig risk/reward-forhold", er overskriften på rapporten. Følgende momenter trekkes frem:• Statoil leverte svakere tall enn ventet for andre kvartal, men vi har kun nedjustert estimatene marginalt da selskapet opprettholdt produksjons- og kostnadsguidingen for perioden 2010 til 2012.• Oljeprisen holder seg sterk, drevet av god etterspørselsvekst i fremvoksende økonomier.• Legges futuresmarkedets gjennomsnittspris for olje for de kommende tolv månedene (82,5 dollar per fat) og dagens dollarkurs på 6,0 til grunn, handles Statoil til en forward P/E på 8,4 mot et historisk snitt på 10,1.• Med ualminnelige lave renter venter vi at P/E-nivået etter hvert vil dras tilbake mot i alle fall historisk snitt. Skal vi komme dit, må enten aksjekursen stige 19 prosent eller estimatene kuttes tilsvarende. Holder oljeprisen seg rundt 80, er det liten grunn til å frykte estimatkutt.• En direkteavkastning på 5,1 prosent taler også for inntreden i aksjen.• I sum konkluderer vi med en kjøpsanbefaling på Statoil med kursmål 150.• Hovedrisikoen er utviklingen i olje- og gassprisen.