Det internasjonale energibyrået (IEA) er ute med sin månedsrapport for august, og ifølge denne jekkes anslaget på den globale oljeetterspørselen i 2010 opp med 80.000 fat til 86,6 millioner fat per dag, melder TDN Finans.For 3. og 4. kvartal oppjusteres anslagene for etterspørselen med 200.000 fat per dag fra juli-rapporten, til hhv. 86,7 og 87,0 millioner fat.2011-anslaget for etterspørselen oppjusteres med 50.000 fat til 87,9 millioner fat per dag.
Nedsiderisiko
IEA legger IMFs estimater for global BNP-vekst - på 4,5 og 4,3 prosent i hhv. 2010 og 2011 - til grunn for tallene. Men byrået peker ifølge nyhetsbyrået og på at en svikt i den økonomiske innhentingen fra 2. halvår 2010 utgjør en nedsiderisiko for etterspørselsanslagene.33 prosent lavere BNP-vekst enn hovedscenarioet vil ifølge TDN Finans redusere oljeetterspørselen med rundt 260.000 og 1,2 millioner fat per dag i hhv. 2010 og 2011.