Meglerhuset SEB Enskilda har lånt investor Tore Aksel Voldberg store summer, uten annen sikkerhet enn Voldbergs aksjer og en personlig garanti fra investoren selv. Ifølge DN får meglerhuset kritikk av Finanstilsynet for sitt engasjementet med sin største kunde.I en rapport fra tilsynet fremgår det at SEB Enskilda økte sitt engasjement med Voldberg og hans selskaper med 50 prosent fra fjerde kvartal 2009 til første kvartal i år. Voldberg utgjorde "en vesentlig del i forhold til Foretakets ansvarlige kapital." Ved inngangen til 2009 hadde SEB Enskilda en ansvarlig kapital på 332 millioner kroner.- Vi kan ikke si noe om størrelsen på engasjementet, sier tilsynsrådgiver Roy Halvorsen i Finanstilsynet til DN.Voldbergs navn fremgår ikke av rapporten fra Finanstilsynet nevner ikke navn, men etter det avisen erfarer er kunden Voldberg. Han ønsker ikke å kommentere rapporten.Finanstilsynet stiller flere spørsmål ved om det økte engasjementet er i samsvar med rutiner for risikostyring og innenfor relevante grenser for risikoeksponering."Finanstilsynet savner styrets vurdering av Kundens likviditetssituasjon, herunder inntektsforhold, likvide aktiva, samt Kundens normale finansielle forpliktelser", skriver tilsynet i rapporten.