Analytiker: Dette kan bli en trigger

Senioranalytiker Katrine Boye ser nærmere på gårsdagens økonomiske nyheter fra USA. Q3 kan bli en trigger.

Foto: iStockphoto

I dagens rapport fra Nordea kommenterer senioranalytiker Katrine Boye gårsdagens økonomiske nyheter fra USA.-Det var lite nytt i referatet fra siste møte i Fed. De økonomiske utsiktene må forverre seg betydelig ("appreciably") for at Fed skal sette inn nye tiltak. Videre var det noe diskusjon om hvorvidt Fed skulle reinvestere boliglånsobligasjoner som forfaller, men referatet gir ikke støtte til den grad av uenighet som artikkelen i Wall Street Journal ga uttrykk for, sier Boye.-Foredraget Bernanke holdt i Jackson Hole fredag inneholdt mer informasjon om Feds tiltak hvis utsiktene forverrer seg, men vi har ikke fått vite hva som skal trigge Fed til å sette inn nye tiltak. Vi tror BNP-tallene for Q3 kan bli en trigger, sier Boye.-Vi må ta med oss de få positive overraskelsene som kommer fra USA, selv om de ikke ga nevneverdige markedsutslag. Både forbrukertilliten (fra Conference Board) og boligpristallene fra USA i går overrasket på oppsiden. Særlig hyggelig var det at forbrukertilliten steg til 53,5 mot ventet uendret på 50.5, avslutter Boye.