Går for aksjer fremfor obligasjoner

Porteføljeforvalter i KLP mener obligasjoner nesten er mer risikabelt enn aksjer i dag. Han har særlig tro på tre av tungvekterne på Oslo Børs, men advarer også mot noen aksjer.

Statoils konsernsjef Helge Lund - Foto: Harald Pettersen / Statoil

- Vi synes markedet er rimelig priset i dag, både med tanke på pris/bok og P/E fremover. Prisingen ligger nå i nedre enden av hva vi har sett historisk, sier porteføljeforvalter i KLP, John Harald Henriksen, til Finansavisen.Han er ganske positiv til aksjemarkedet fremover, også fordi han mener det er vanskelig å finne gode alternative investeringer.- Obligasjoner er i dag nesten mer risikabelt enn aksjer siden sistnevnte gir en inflasjonshedge, sier Henriksen til avisen.Blant aksjene på Oslo Børs, er flere av tungvekterne blant Henriksens favoritter.- Statoil er i dag historisk lavt priset. Normalt har aksjen en P/E på 10, men ligger i dag langt under det. Med en normal prising, ville Statoil-kursen vært 160-170 kroner, sier han.Porteføljeforvalteren har også tro på Hydro og Orkla, men advarer mot Seadrill, Telenor og lakseoppdrett.- Seadrill er et bra selskap, som har gjort mye riktig, men vi synes selskapet er høyt priset. Det er også litt risikabelt at en aksje bare prises på en multippel, utbyttegraden. Det skal ikke store skuffelsen til på det området før aksjen blir straffet, mener Henriksen.