Grenland Group-sjef under lupen

Beskyldningene mot Grenland group-sjefen Hallgeir Skogen er mange. Nå skal advokat Else Bugge Fougner lede undersøkningsarbeidet.

Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad (t.v.) og Hallgeir Storvik (CFO) i Yara International - Foto: Scanpix
Børs

- Jeg påtok meg denne oppgaven på lørdag etter ønske fra styret og jeg har fått kopi av materialet styret mottok i forbindelse med de to individuelle varslene, sier advokat Else Bugge Fougner til DN.Hallgeir Skogen er beskyldt for trakassering av ansatte under en båttur med selskapsledelsen i sommer.- Arbeidet vil starte umiddelbart. Vi bruker den tiden som er nødvendig for å etablere et forsvarlig grunnlag for våre vurderinger. Før jeg har gått inn i det nærmere grunnlaget er det vanskelig å si noe om tidsaspektet, sier Bugge Fougner. Hun har arbeidsrett som spesialfelt, og jobber som partner i Hjort og høyesterettsadvokat.Styreleder Otto Søberg i Grenland Group betegner saken som vanskelig.- Alle parter må beskyttes i prosessen. Vi vil ta stilling til Skogens fremtid når rapporten foreligger, sier Søberg.Han mener det ikke er tvil om at Skogen burde permitteres frem til vurderingen er klar, men takket være ansatterepresentanter og fylkesordføreren i Telemark, blir Skogen sittende.

Nyheter
Næringsliv