Her rammer konkursbølgen hardest

Disse bransjene og fylkene rammes hardest av konkursbølgen. Noen opplever en dobling.

Foto: iStockPhoto

Hittil i år har 2..967 bedrifter gått konkurs, en nedgang på 11,2 prosent i forhold til samme periode i fjor. Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Aust-Agder, Akershus og Østfold har alle flere konkurser enn på samme tid i fjor.Les også: 5.500 bedrifter går konkurs i 2010?- Vi ser store lokale forskjeller, og næringslivet i Nord-Norge har slitt i år. Det er også urovekkende at Akershus gjør det så dårlig, siden det er et fylke med mye og variert næringsvirksomhet, sier direktør Gabor Molnar i Experian.Mens det er færre konkurser i flere bransjer i år sammenlignet med i fjor, er antall konkurser fortsatt økende i bygg- og anleggsbransjen. Også andre næringer har flere konkurser enn i fjor. Innen jordbruk, skogbruk og fiske er det nesten en fordobling.