Infratek har sett på strategiske alternativer

Infratek fortsetter som før.

Infratek-ansatte installerer belysning - Foto: Infratek

Infratek ASA meldte i april at styret i selskapet og de to største eierne, Hafslund og Fortum, hadde satt i gang en vurdering av strategisk alternativer for Infratek.Gjennomgangen er nå avsluttet og selskapet vil fortsette det strategiske fokuset på en videre utvikling av selskapets sterke markedsposisjon og et godt grunnlag for videre vekst, heter det i en melding.