Kjos timet aksjesalget perfekt

Bjørn Kjos tjente over 100 millioner kroner på salg av Norwegian-aksjer.

Bjørn Kjos - Foto: Finansavisen

I november 2009 solgte HBK Invest, hvor Bjørn Kjos sitter på 84 prosent, aksjer i Norwegian for 152 millioner kroner til kurs 155 kroner. Timingen var perfekt. Nå er kursen nede i 99 kroner.Som en følge av aksjesalget fikk HBK Invest et resultat før skatt på 137,5 millioner kroner i 2009, mot minus 4,9 millioner kroner året før, skriver DN.Kjos tok ikke ut utbytte fra selskapet.- Vi må ha noe likvide midler i selskapet for å være med dersom noe skulle skje i Norwegian. Det kan være forskjellige ting, at det oppstår et kapitalbehov eller dukker opp aksjer som er til salgs, sier styreleder Bjørn H. Kise til avisen.HBK Invest sitter på Norwegian-aksjer verdt 930 millioner kroner. Disse er bokført til 262 millioner kroner.