- Norske finanssjefer fyller krigskassen

- Norske finanssjefer holder kruttet tørt når oppkjøpsmulighetene byr seg, sier Henrik Blymke, kredittanalytiker i SEB,

Foto: Scanpix

Fire av ti norske finanssjefer planlegger økt oppkjøps- og fusjonsaktivitet. Dette er en dobling i forhold til mars 2010, da kun to av ti finanssjefer signaliserte slike planer. De oppsiktsvekkende tallene kommer fra SEBs ferske CFO-indeks.- Norske finanssjefer fyller krigskassen. Undersøkelsen vår viser klart at færre norske finanssjefer tenker på å betale ut utbytte eller nedbetale gjeld, slik at de heller kan ha kruttet tørt når oppkjøpsmulighetene byr seg, sier Henrik Blymke, kredittanalytiker i SEB, i en meldnig.Norske finanssjefer er ifølge meldingen fortsatt optimistiske når det gjelder fremtiden, selv om de uttrykker større bekymringer enn hva de gjorde i undersøkelsen i mars. Det er spesielt mindre optimisme rundt utviklingen på Oslo Børs de neste seks månedene, samt en frykt for økte kredittspreader og lavere utlånsvilje hos bankene som trekker ned.Til gjengjeld er det en økende andel finanssjefer som tror forretningsklimaet vil bli bra for deres selskap de neste seks månedene, en økning fra 27 prosent i mars til 44 prosent nå. Det er også en økende andel finanssjefer som mener at vi vil unngå en dobbeldipp i økonomien.Her finner du hele rapporten