Røkke i pengekrangel

Glitnir på Island mener Aker Seafoods skylder dem hele 99 millioner kroner. Dette er er Røkkeselskapet langt fra enig i.

Kjell Inge Røkke - Foto: Scanpix
Børs

Aker Seafoods skriver i en pressemelding tirsdag at de har mottatt et krav på betaling av 99 millioner fra administrasjonskomiteen i Glitnir på Island. Pengekravet kommer i forbindelse med en rente- og valutaswap-avtale som ble inngått i 2005.Aker Seafoods bestrider på sin side pengekravet.De skriver at som nevnt i selskapets prospekt, datert 31. august 2009, ble den relevante swap-avtalen terminert av Aker Seafoods i 2008.Røkkeselskapet er av den grunn fortsatt av den oppfatning av at selskapet hadde rett til, og korrekt terminerte swap-avtalen i henhold til islandsk lov, og at de derfor ikke har forpliktelser til å foreta ytterligere betalinger under swap-avtalen.

Nyheter
Børs