Sikker på at formuesskatten forsvinner

Rema-gründer Odd Reitan har tett kontakt med nærings- og handelsminister Trond Giske. Nå er han sikker på at formuesskatt og arveavgift vil forsvinne.

Rema-gründer Odd Reitan - Foto: Scanpix

- Det er noen skattesorter som er helt feil, i forhold til å skape motivasjon, men både formuesskatten og arveavgiften kommer til å forsvinne i Norge. Verden er blitt mindre, så det må skje. Jeg er derfor ikke så bekymret, sier Reitan til DN.Reitangruppens bidrag til skattekassen i fjor var på 343 millioner kroner, i følge finansdirektør Kristin S. Genton. Ligningstall fra 2008 viser at Odd Reitan har en formue på 600 millioner kroner. I løpet av de siste årene skal han ha betalt rundt ti millioner i skatt. Reitans to sønner er begge oppført med formuer på rundt 350 millioner kroner, har betalt om lag det samme i skatt.- Så lenge landene rundt oss har sluttet å operere med formuesskatt, vil Norge også følge etter. Selv politikerne er ikke dummere enn at de skjønner det, og da må alle disse skattene helt bort. Det koster samfunnet like mye om noen byråkrater skal sitte å regne på litt mindre tall. De må helt bort, med en gang, sier Reitan.Reitan forteller at han er i kontakt med politikerne, og særlig Trond Giske og han pleier tett kontakt.- Vi kjenner Trond og har en dialog med han. Trond har spurt oss og vet hva vi mener. Politikerne kan ikke alt de heller, på lik linje med at ikke vi kan alt. Vi har en veldig åpen diskusjon med Trond, og jeg er som sagt sikker på at en del skatter faller bort, etterhvert.