Ta pengene og løp!

Du får mye mer for Hjellegjerde dersom du selger aksjene på børsen enn dersom du blir tvangsinnløst.

Foto: Scanpix

Hjellegjerde har sendt ut en melding hvor det vises til tidligere børsmeldinger vedrørende flagging av betinget erverv og melding om avtale om erverv som vil utløse tilbudsplikt i Hjellegjerde ASA.Gjennomføring av avtalen mellom Interstil AS og Hjellegjerde ASA, og generalforsamlingens vedtak 27. august hvor Interstil AS tegnet 400 millioner aksjer for 0,05 kroner pr aksje, var betinget av at Konkurransetilsynet ga unntak fra gjennomføringsforbudet i konkurranseloven eller besluttet å ikke gripe inn i transaksjonen.Konkurransetilsynet har ifølge dagens melding ikke gitt pålegg om fullstendig melding innen fristen, og Interstil AS' tegning av 400 millioner aksjer i Hjellegjerde ASA er dermed ubetinget.Interstil AS blir eier av 91,2 prosent av aksjene i selskapet. Interstil AS får ved utstedelsen av aksjene tilbudsplikt overfor de øvrige aksjonærene i selskapet.Fremsettelsen av det pliktige tilbudet innebærer som tidligere meddelt at Interstil AS i det pliktige tilbudet vil tilby 0,15 kroner pr aksje i Hjellegjerde ASA.Eksisterende aksjonærer som representerer 23.986.956 aksjer av de eksisterende aksjer i Hjellegjerde ASA tilsvarende 62,46 prosent har gitt forhåndsaksept og forpliktet seg til å selge sine aksjer i det pliktige tilbudet til pris 0,15 kroner pr aksje. Og med over 90 prosent av aksjene går det mot tvangsinnløsning til kurs 0,15 kroner.Fredag lå Hjellegjerde høyt over tlbudsprisen, nærmere bestemt 0,23 kroner. Ordreboken indikerer en åpning på 0,25 kroner på Oslo Børs. 0,25 kroner er bedre enn 0,15 kroner.