Tror REC vil få det bedre med andre eiere

REC, Elkem Solar og Elkem Silicon Materials kan utvikle seg bedre med andre eiere enn Orkla, mener styreleder Stein Erik Hagen. Men det er ingen bråhast.

Stein Erik Hagen - Foto: Scanpix

Styreleder Stein Erik Hagen i Orkla sier til TDN Finans at Renewable Energy Corp (REC), Elkem Solar og Elkem Silicon Materials kan utvikle seg bedre med andre eiere.- Orkla har brukt mye tid på å snakke med mange aksjonærer og det er sånne "valuedriven" aksjonærer som ønsker dette. Du kan si at når vi ser på dette solområdet så er det en ny volatil industri. Vi har veldig tro på det, men for at de skal kunne være ledende på det, må det investeres mye kapital og vi har ikke evne til å både følge opp REC og Elkem Solar og Sapa og Brands; så vi må gjøre noen valg, sier Hagen.- Da tror vi at disse solselskapene kan utvikle seg bedre i et annet eierskap og så kan vi konsentrere oss om de andre virksomhetene. Vi har god tid, det er ingen bråhast, men vi vil frigjøre de ressursene fordi vi vil investere i de virksomhetene vi tradisjonelt har klart å skape verdier, sier Hagen til nyhetsbyrået.Han mener det er helt opplagt at Orkla må redusere eksponering mot sol.