Selskapet Norwegian Property melder om et resultat etter skatt på -868,47 millioner kroner i 3. kvartal 2010, mot 182,8 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 0,15 kroner, mot 0,60 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 140,74 millioner kroner, sammenlignet med 241,48 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 230 millioner kroner, mot 240 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 250,69 millioner kroner, sammenlignet med 257,97 millioner kroner i 3. kvartal 2009.Bruttoleieinntekter var 251 millioner kroner i kvartalet mot 258 millioner kroner i fjor.Norwegian Property har kun hevet seg rundt 2 prosent i løpet av de siste 12 månedene.Her er og fra Norwegian Property