Sprint Nextel fikk et resultat etter skatt på minus 911 millioner dollar i 3.kvartal 2010, mot minus 760 millioner dollar samme kvartal 2009. Selskapet fikk et resultat pr aksje på minus 0,30 dollar, mot minus 0,17 dollar ved samme korsvei i fjor. Thomson Financial hadde på forhånd ventet et reultat pr aksje på minus 0,28 dollar.Selskapets driftsinntekter ble 8,152 milliarder dollar, opp 110 millioner dollar fra 3.kvartal 2009. Her ventet analytikerne at driftsinntektene ville lande på 8,03 milliarder dollar.Sprint Nextel melder om et driftsresultat for perioden på minus 213 millioner dollar, mot minus 63 millioner dollar 3.kvartal 2009.Selskapet sier at de venter en bedring i antall mobil abonnenter i 4.kvartal 2010. Ved utgangen av 3.kvartal hadde selskapet 48,8 millioner mobilkunder.Her er.